۶۳ عـنوان اول ، دوم و سومی در سطح کشور و استان تـهران
بیش از ۴۰ بازیکن دعوت شده و منتخب در تیم ملی های بسکتبال ایـران
بیش از ۱۵۰ بازیکن در تیم های استان تـهران

قهرمانی های فراز (باتیس)

تصاویر بیشتر

نونهالان

تصاویر بیشتر

حوزه تربیت بدنی شمیران

تصاویر بیشتر