هومن وخشوری

متولد ۱۳۶۰
مربیگری درجه۲بسکتبال
داور رسمی بسکتبال
مربی آمادگی جسمانی و بدنسازی

سابقه مربیگری از سال ۱۳۸۰ در تیمهای
سیدنی کینگز استرالیا،
باشگاه انقلاب تهران،
باتیس تهران و….

سابقه به عنوان بازیکن
در تیمهای بسکتبال
نفت تهران،پرسپولیس تهران، پیکان و…