محمد مددیان

کمک مربی تیم باتیس رده های مینی نونهالان نوجوانان
سرمربی تیم مینی رایا فراز
سرمربی تیم ابتدایی منطقه یک و مقام نایب قهرمانی مسابقات اموزشگاه های تهران
کمک مربی تیم ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان منطقه ۱
مقام های قهرمانی و نایب قهرمانی و سومی به عنوان کمک مربی در سطح تهران
مربیگری در مدارس مختلف منطقه ۱
کارت مربیگیری درجه ۳ از فدراسیون بسکتبال
کارت داوری درجه ۳ از فدراسیون بسکتبال
مقام های مختلف قهرمانی و نایب قهرمانی و سومی در مسابقات تهران و مسابقات دانشگاه های ازاد به عنوان بازیکن
دعوت شده به اردوی تیم ملی زیر ۲۳ سال ایران به عنوان بازیکن
شرکت در لیگ دسته یک بزرگسالان کشور در تیم های مختلف کشور به عنوان بازیکن