محمد حسین غفاری

مربی رده های پایه باشگاه باتیس

مربی بدنساز تیم ملی نوجوانان ۲۰۱۷ و مقام قهرمانی و 

کسب مدال طلای مسابقات غرب آسیا