محمدرضافلاحی

کمک مربی تیم نوجوانان ۱ در سال ۹۶
کمک مربی تیم جوانان ۱ در سال ۹۶
آمارگیر تیم بزرگسالان در سال ۹۷
۵ سال سابقه کار در باشگاه فرهنگی ورزشی باتیس ( فراز )