ماشاءالله کرم الدین

مربی برجسته و نمونه استان تهران

مربی برجسته در سطح مسابقات آموزشگاهی منطقه ای و استانی

فعال در پایگاه های آموزشی باشگاه