در این باشگاه

  1. رعایت اصول و موازین اخلاقی الزامی می باشد .
  2. حفظ و مراقبت از اموال شخصی برعهده بازیکن می باشد .
  3. احترام به پدر ،مادر و مربیان و زحمت کشان باشگاه الزامی می باشد .
  4. استفاده از قمقمه به دلایل بهداشتی توصیه می گردد .
  5. در فصل سرما پوشیدن لباس گرم و مناسب هر فصل توصیه می گردد .
  6. هزینه های باشگاه اول هر فصل و برای سه ماه دریافت می گردد .
  7. استفاده از لباس تمرینی دو رو برای تمام تمرینات توصیه می گردد .
  8. نفرات جدید باید فرم باشگاه که شامل ، اطلاعات فردی ، فرم پزشک و اجازه اولیا برای شرکت در تمرینات است را از بخش اداری دریافت و آن را پر کنند .