عبدالحمید صادقی

مدرک دبیری ریاضی از دانشگاه تربیت معلم و مهندسی کامپیوتر نرم افزار از دانشگاه آزاد
دبیر رسمی آموزش و پرورش
مربی درجه یک فدراسیون بسکتبال
دارای مدرک سولیداریتی از کمیته ملی المپیک
مسئول انجمن بسکتبال منطقه یک از سال ۱۳۸۰ تا کنون
مسئول انجمن شهرداری منطقه یک از سال ۱۳۸۷ به مدت ۶ سال
بازیکن تیم های پرسپولیس ، ظفر شمیران ، پاس ، آرامکس، ترجیح و …
بعنوان بازیکن
مقام اول مینی بسکتبال تهران سال ۱۳۶۶ و مقام اول نوجوانان تهران در سال های ۶۷و۶۸ و مقام اول جوانان سال ۷۱ و ۷۰ و مقام دومی جوانان سال ۶۸ و مقام اول امید تهران سال ۱۳۷۲ و مقام اول جام ارتش کشور سال ۱۳۷۹
فنی ترین بازیکن امید های تهران سال ۱۳۷۲
دریافت دو کاپ بعنوان بازیکن اخلاق مسابقات
چهار مقام اولی با تیم تهران در مسابقات کشور بعنوان بازیکن .
در رده بزرگسالان ۴ مقام اولی ۳مقام دومی و یک مقام سومی در تهران و کشور
دعوت شده به اردوی تیم ملی جوانان ۱۳۶۹ و اردوی تیم ملی امید ۱۳۷۲ و تیم ملی ب بزرگسالان ۱۳۷۴
بعنوان مربی
بیش از ۵۰ قهرمانی ، دوم و سومی در تهران و کشور
هشت مقام اول ، دوم و سومی با تیم های تهران در مسابقات باشگاه ها و آموزشگاه های کشور بعنوان مربی

حمید صادقی