این باشگاه از ابتدا تاکنون بیشتر فعالیت خود را روی رده های پایه بسکتبال (۷ الی ۱۸ سال) متمرکز نموده است و نتیجه زحمات مربیان و کادر فنی باشگاه در طول این سالها باعث شد تا نام باشگاه به عنوان آکادمی سازنده در رده های پایه در تهران و کشور معرفی گردد.

این آکادمی بسکتبال قهرمان پروری همراه با یاد دادن منش پهلوانی به شاگردان را سرلوحه و هدف کار خود قرار داده است.

آکادمی بسکتبال در دوره های مختلف با نام ها و اسپانسر های مختلف وارد مسابقات تهران و کشور شده است .

که از این نام ها و اسپانسر ها می توان به سروش شمیران ، آرامکس ، شرکت ترجیح، ایران نوکیا ، پاس ، باتیس ، پگاه ، لوازم خانگی پارس ، سولیران ، بازار قائم تجریش ، فراز و … اشاره نمود.

 

اسپانسر های تیم

pegah
batislogo
Bazar-Ghaem