حسین الهیاری

کارشناس مهندسی متالوژی صنعتی
مربی درجه یک فدراسیون بسکتبال
داوررسمی فدراسیون بسکتبال
سابقه بازی درتیم های دانشگاه ازاد،پست بانک،بانک تجارت،همت
نایب قهرمانی مسابقات دانشجویان کشور